Innovative solutions to
build better products

Management kvality

Kvalitu výrobků a služeb garantujeme certifikáty v oboru pro automobilový průmysl a strojírenství.

  • V roce 2010 firma TMS CZECH s.r.o. zavedla a používá systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 v oboru plánování a konstrukce ve strojírenství, který v roce 2012 rozšířila na kompletní dodávky transportních a montážních linek pro automobilový průmysl a strojírenství.
  • V roce 2012 zavedla a používá systém environmentálního managementu v oboru kompletní dodávky transportních a montážních linek pro automobilový průmysl a strojírenství ČSN EN ISO 14001:2005.
  • V roce 2013 proběhl recertifikační audit kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a 1. dozorový audit environmentu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005. Firma oběma audity prošla úspěšně a obhájila oba certifikáty, a to: Systém managementu kvality v oboru „kompletní dodávky transportních a montážních linek pro automobilový průmysl a strojírenství“ dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a systém environmentálního managementu v oboru „kompletní dodávky transportních a montážních linek pro automobilový průmysl a strojírenství“ dle normy ČSN EN ISO 14001:2005