Innovative solutions to
build better products

Historie

Nejdůležitější milníky a zajímavé okamžiky z historie naší společnosti.

Založení firmy

 • Firma VALIANT - TMS Czech s.r.o. (dříve A.B.S. engineering s.r.o. a TMS Czech s.r.o.) vznikla v roce 1993 jako konstrukční kancelář s pěti zaměstnanci.

Spojení s firmou TMS

 • V roce 1998 začala úzká spolupráce s firmou TMS. Od rýsovacího prkna se přešlo na CAD program Catia V4.
 • V roce 2001 byla firma převedena do správy společnosti VA TECH Transport-und Montagesysteme GmbH. Firma má 8 zaměstnanců.
 • Od roku 2005 odstartovalo přeškolování zaměstnanců na Catii V5. Počet zaměstnanců je 12.

Vstup do skupiny Valiant

 • V lednu 2006 firmu TMS Transport- und Montagesysteme GmbH převzala společnost VALIANT GmbH, společnost skupiny Valiant. VALIANT je soukromý podnik, který byl založen v roce 1959 a jehož sídlo je v Ontariu, Kanada. TMS CZECH má 13 zaměstnanců.
 • V roce 2007 došlo k přejmenování firmy na TMS CZECH s.r.o.. Realizovalo se stěhování do větších a komfortnějších prostor. Počet zaměstnanců se zvýšil na 18.
 • V roce 2008 se rozšířila škála znalostí o další program CAD - program Fides. Tento program používá automobilka Ford. V tom samém roce se rozjelo simulování procesů linky v programu Process Simulate. Počet zaměstnanců se raketově navyšuje na 31.
 • V roce 2009 bylo pronajato dalších 200 m2 kancelářských prostor v sídle firmy a jejich vybavení technikou. Nové kancelářské prostory byly pronajaty také v Mladé Boleslavi. Firma získala přístup do KVS Skoda Auto. Ovládáme programy NX5, Inventor, Process Designer, Process Simulate, digitale Fabrik. Máme 43 zaměstnanců.
 • Od roku 2010 využíváme program Process Designer pro plánování linek. Byl zaveden systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 v oboru plánování a konstrukce. Stav zaměstnanců se zvyšuje na 52.
 • V roce 2011 došlo k rozšíření o další kancelářské prostory. Celková plocha konstrukčních kanceláří činí 800 m2. Proběhl I. dozorový audit ČSN EN ISO 9001:2009. Máme 65 zaměstnanců.
 • V roce 2012 byl zaveden systém environmentálního managementu v oboru kompletní dodávky transportních a montážních linek pro automobilový průmysl a strojírenství ČSN EN ISO 14001:2005. Proběhl II. dozorový audit ISO 9001:2009 včetně rozšíření jakosti o montáž. Ve firmě byl zaveden podnikový informační systém SAP. Byla pronajata montážní hala včetně několika kanceláří v areálu TOS na Tovární ulici o celkové ploše 2.000 m2. Po nákladných stavebních úpravách došlo dne 6.2.2012 k jejímu slavnostnímu otevření a zahájení provozu. Z montážní haly odjíždějí první kamióny s přípravky na Škoda GAZ - směr Niznij Novgorod. Máme 79 zaměstnanců.
 • Rok 2013 - máme 90 zaměstnanců. TMS CZECH s.r.o se stala členem německo-české obchodní a průmyslové komory. 10.12.2013 se společnost přejmenovala na VALIANT-TMS Czech s.r.o. a změnila logo.
 • V roce 2014 byly pronajaty další prostory. Došlo ke stavebním úpravám administrativního křídla sídla firmy. Montážní hala byla vybavena novým výrobním zařízením CNC a měřícím přístrojem FARO Laser Track. Prošli jsme recertifikačním auditem systému managementu kvality a I. dozorovým auditem systému enviromentálního managementu. Skupina VALIANT - TMS se dostala mezi 18 nejlepších dodavatelů pro VW a obdržela cenu VOLKSWAGEN GROUP AWARD 2014. V rámci výzkumu a vývoje bylo vyvinuto nové zařízení, které bylo patentováno. V roce 2014 vzniklo 10 nových pracovních míst. Máme přes 100 zaměstnanců.