Innovative solutions to
build better products

6.10.2016 Fotbal Linz

7.6.2017

Každoroční fotbalové klání mezi našimi firmami v Rakousku, Rumunsku

a České Republice se v tomto roce konalo v rakouském Linci. Zlato si odvezli

kolegové z Rumunska.